Home

Centrum voor de Geschiedenis van Migranten

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) richt zich op de geschiedenis van migranten in Nederland en Vlaanderen. Het doel van het CGM is om een actieve bijdrage te leveren aan het opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten. Verder wil het centrum de verkregen wetenschappelijke kennis verspreiden onder een breed publiek door toegankelijke publicaties, tentoonstellingen en debatten.

CGM Nieuws


‘Voor en door migranten?’ Presenteer tijdens de CGM-workshop in Gent

Op maandag 22 mei organiseert het CGM een open workshop bij partner Amsab-ISG in Gent. Het thema luidt: ‘Voor en door migranten? Recente tendensen in onderzoek naar migratiegeschiedenis in Nederland en Vlaanderen’. Tijdens deze workshop willen we jonge onderzoekers en lopende onderzoeksprojecten de kans geven om hun voorlopige onderzoeksinzichten te delen. Naast acht presentaties van…

Nieuwsbrief: RUNOMI

CGM-lid Anita Böcker van de Radboud Universiteit Nijmegen stelt met plezier de nieuwsbrief van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) voor. RUNOMI is een interdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan 90 onderzoekers uit verschillende sociale en humane wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Binnen het platform delen migratiewetenschappers hun onderzoeksresultaten met collega’s en met het…

Evenement: Amsterdam Migratiestad met CGM-voorzitter Leo Lucassen

Op woensdag 22 februari stelt CGM-voorzitter Leo Lucassen zijn nieuwe boek ‘Migratie als DNA van Amsterdam’ voor in cultuurhuis de Rode Hoed te Amsterdam. Samen met migratiehistorica Nadia Bouras, performer Gershwin Bonevacia en taalkundige Irene Zwiep gaat Lucassen in gesprek over historische en huidige migratiebewegingen die Amsterdam al eeuwenlang definiëren. Kom op woensdag 22 februari…

Italiaanse katholieke missies in België. Archief toevertrouwd aan KADOC

Wie aan katholieke missies denkt, denkt wellicht aan Congo, China of Amerika, waar veel Belgische missionarissen actief waren. Dat België zelf het actieterrein was, en nog altijd is, van ‘missie-activiteiten’, is minder geweten. In de loop van de geschiedenis zijn verschillende initiatieven ontstaan, vaak gestoeld op een nationale achtergrond en sterk verbonden met de verschillende…

Hemelsbreed – Divers religieus erfgoed in Vlaanderen

PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, willen de verschillende erediensten ondersteunen om hun erfgoed zorgvuldig te beheren. De erfgoednoden van diverse geloofsgemeenschappen brengen ze in kaart met een bevraging. Voor de katholieke eredienst werd zo’n bevraging reeds gedaan. Nu nodigden zij leden van orthodoxe, israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische en islamitische geloofsgemeenschappen uit om deel te nemen…

Volg vijfeeuwenmigratie

Op onze website vijfeeuwenmigratie vind je een heleboel informatie over historische migratiebewegingen van en naar Nederland. Neem zeker een kijkje als je meer wilt leren over de rijke migratiegeschiedenis van de Lage Landen.

Wil je zelf graag een bijdrage leveren aan de website? Stuur dan een mail naar secretaris.cgm@gmail.com. Wij helpen graag verder met de uitwerking van je voorstel.