Leden van het CGM

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstituten. Hier vindt u informatie over de onderzoekers die namens deze instituten onderdeel uitmaken van het CGM. Zij bestuderen migratie vanuit verschillende disciplines en kijken daarbij naar verschillende periodes.

Prof.dr. Leo Lucassen

Voorzitter

Leo Lucassen is sinds april 2020 algemeen directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Lucassen was sinds 2014 onderzoeksdirecteur van het IISG en bekleedt daarnaast de leerstoel Global Labour and Migration History aan de Universiteit Leiden. Centrale thema’s in zijn werk zijn migratiegeschiedenis, stadsgeschiedenis, arbeidsgeschiedenis, staatsvorming, eugenetica en andere sociaal-politieke ontwikkelingen in moderne staten. In 2011 werd hij lid van de Academia Europaea en in 2019 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is sinds 2010 voorzitter van het CGM.

Voor meer informatie: https://iisg.amsterdam/nl/about/staff/leo-lucassen

Prof.em. Rinus Penninx

Penningmeester

Rinus Penninx (1948) is emeritus hoogleraar Ethnische Studies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde Culturele Antropologie in Nijmegen en Leiden. Hij werd in 1993 door de Universiteit van Amsterdam aangetrokken om het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) op te richten en te leiden. Het IMES nam in 2004 het voortouw in de organisatie van het Europees migratieonderzoek door de oprichting van IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE).  Binnen het IMES en IMISCOE hecht men veel waarde aan interdisciplinaire samenwerking. Penninx was daarom ook een van de oprichters van het Centrum voor Geschiedenis van Migratie in 1997. Sinds 2010 is hij de penningmeester van het CGM.

Centrale thema’s binnen zijn werk waren in de afgelopen jaren: integratieprocessen en integratiebeleid, institutionalisering van de Islam, de vergelijkende studie van vakbonden en hun houding tegenover migranten, migrantenorganisaties en lokaal integratiebeleid.

Voor meer informatie: https://www.uva.nl/profiel/p/e/m.j.a.penninx/m.j.a.penninx.html

Dr. Anita Böcker

Lid

Dr. Anita Böcker is als universitair hoofddocent rechtssociologie verbonden aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar maakt ze deel uit van de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht. Dr. Böcker heeft onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen, waaronder de instroom van juristen uit etnische minderheden in de rechterlijke macht; de integratie van immigranten in Nederland en Duitsland; de sociale werking van gelijkebehandelingswetgeving; migratie en retourmigratie van ouderen naar Turkije en transnationale arrangementen in de ouderenzorg in Nederland en Duitsland. Momenteel doet zij onderzoek naar de impact van de coronapandemie en in respons daarop getroffen maatregelen op arbeidsmigranten in Nederland.

Voor meer informatie: 

Dr. Donald Weber

Lid

Dr. Donald Weber is historicus en hoofd onderzoek van Amsab-ISG. Vanaf 1997 is hij verbonden aan Amsab-ISG. Tussen 1999 en 2003 werkte hij mee aan de oprichting van de online-databanken ODIS en Archiefbank Vlaanderen. In 2005 coördineerde hij het International Colloquium Anti-globalism samen met Francine Mestrum. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Gent op het proefschrift Automobilisering en de overheid in België vóór 1940. Sinds 2010 coördineert hij de deelname van Amsab-ISG aan Europese onderzoeksprojecten en internationale netwerken. 

Voor meer informatie: https://www.amsab.be/over-ons/ons-team-lijst/7-donald-weber

https://orcid.org/0000-0002-2980-0509

Dr. Karim Ettourki

Lid

Karim Ettourki heeft een master in de Oosterse talen en culturen (UGent). Van 2008 tot 2013 was hij lid van de onderzoeksafdeling van KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven dat zich toelegt op de veilige bewaring en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. Van 2013 tot 2023 werkte hij binnen het centrum halftijds als consulent voor het erfgoed van etnisch-culturele minderheden. Hij combineerde deze functie met een halftijdse betrekking bij Archiefpunt, een netwerkorganisatie van (voornamelijk) private archiefinstellingen. Sinds 2023 is hij fulltime consulent binnen de afdeling Dienstverlening en Expertisedeling van KADOC-KU Leuven, waar hij diverse activiteiten uitvoert op het snijvlak van publiekswerking, behoud en beheer en onderzoek.

Voor meer informatie: https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00060307

Prof. dr. Jelle van Lottum

Lid

Jelle van Lottum is sinds 2022 hoofd van de onderzoeksgroep LivesLab binnen het Huygens Instituut. Voordien was hij reeds hoofd van de afdeling Geschiedenis binnen datzelfde instituut. Verder werkt van Lottum als hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij de leerstoel ‘Geschiedenis van arbeidsmigratie in vergelijkend perspectief’ bekleedt. Hij is ook editor-in-chief voor het tijdschrift Journal of Applied History. Het onderzoek van van Lottum richt zich voornamelijk op de geschiedenis van arbeidsmigratie in Europa van ca. 1600 tot heden. Binnen dat onderwerp bestudeert hij onder andere de kansen van arbeidsmigranten in de Nederlandse economie, met focus op de maritieme sector. 

Voor meer informatie: https://www.huygens.knaw.nl/medewerkers/jelle-van-lottum/ 


Meer weten?


%d bloggers liken dit: